HOME ADMISSION

The living cost in main China cities

The living cost in main China cities

The cost of living varies in China according to where you are geographically. There are also different options for what life style you can choose. In the coastal metropolises like Shanghai,Shenzhen or Guangzhou, the price can be high. Smaller cities can however bemuch cheaper in terms of living costs. The price is all dependent on thelifestyle you choose.


City

Living cost per month  (Unit: RMB)

Beijing

1500-2000

Shanghai

1500-2000

Shenzhen

1500-2000

Guangzhou

1300-1800

Hangzhou

1200-1500

Ningbo

1200-1500

Chongqing

1200-1500

Jinan

1200-1500

Qingdao

1200-1500

Tianjin

1000-1500

Nanjing

1000-1500

Shenyang

1000-1500

Fuzhou

1000-1500

Xiamen

1000-1500

Wuhan

1000-1500

Chengdu

1000-1500

Dalian

1000-1500

Nanchang

1000-1500

Changsha

1000-1500

Changchun

800-1200

Harbin

800-1200

Shijiazhuang

800-1200

Taiyuan

800-1200

Hohhot

800-1200

Hefei

800-1200

Zhengzhou

800-1200

Nanning

800-1200

Haikou

800-1200

Guiyang

800-1200

Kunming

800-1200

Lasa

800-1200

Xi'an

800-1200

Lanzhou

800-1200

Xining

800-1200

Yinchuan

800-1200

Urumqi

800-1200View on mobile